De Russische kerk in Den Haag

RUSSISCH-ORTHODOXE KERK van de Heilige Maria Magdalena te Den Haag – Inventaris van de Hofkapel van Koningin Anna Paulowna / / / Русская Православная Церковь святой Марии Магдалины в Гааге – Фондовая придворная капелла королевы Анны Павловны

Erfgoed / Наследие

Levend Cultureel Erfgoed

Al in de Gouden Eeuw was er in Amsterdam een orthodoxe kerk, de Catharinakapel aan de Oudezijds Voorburgwal. Russen en Grieken kerkten er: handelaars en zeelui. In 1697 werkte Peter de Grote enige maanden op de Amsterdamse werf van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Daar, niet in Zaandam, zou hij de scheepsbouw hebben geleerd. Ook bezocht hij de kerk.

Het volgende belangrijke moment van orthodoxe aanwezigheid in Nederland vormde het huwelijk van Anna Paulowna met de latere koning Willem II. Het orthodoxe geloof speelde een grote rol in het leven van Koningin Anna Paulowna. Tot haar bruidsschat behoorde de inrichting van een kapel, die de uitoefening van de orthodoxe eredienst mogelijk moest maken. In al haar paleizen was er dan ook een kapel ingericht. Dat is het punt geworden van waaruit de orthodoxie zich over Nederland verspreid heeft, vooral vanaf de 20e eeuw.

Dat dit erfgoed tot op de dag van vandaag levend is gebleven is te danken aan Anna Paulowna, die in haar testament een artikel had laten op nemen over de toekomst van haar kapel:“Article 8 dispositions relatives à ma chapelle et à ma sépulture. Il a toujours été d’usage qu’il a eu une Eglise du rit Greco-Russe près de la tombe des Grandes-Duchesses de Russie mortes et ensevelies à l’étranger. C’est donc dans la chapelle qui restera après moi dans les Pays-Bas, que je désire que soient conservés les vases sacrés et autres objecs destinés au culte divin, de même que les chasubles, sans en pouvoir jamais rien distraire, ni considérer comme objets d’héritage.”