De Russische kerk in Den Haag

RUSSISCH-ORTHODOXE KERK van de Heilige Maria Magdalena te Den Haag – Inventaris van de Hofkapel van Koningin Anna Paulowna / / / Русская Православная Церковь святой Марии Магдалины в Гааге – Фондовая придворная капелла королевы Анны Павловны

Steun Stichting / Фонд поддержки

Stichting tot Steun van de Russisch-Orthodoxe kerk van de Heilige Maria Magdalena

adres: 1e Sweelinckstraat 54, 2517 GE Den Haag

KvK: 41159681

rekeningnummer: 22.58.23.519

Voor de restauratie van de collectie van Anna Paulowna is de Stichting tot Steun van de Russisch-Orthodoxe kerk van de Heilige Maria Magdalena opgericht.

De restauratie van zowel de inventaris als de kapel is mogelijk geworden door het besluit van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gelet op artikel drie van de wet tot behoud van cultuurbezit “De inventaris van de Russisch-orthodoxe kerk van de heilige Maria Magdalena in Den Haag voor zover deze aanwijsbaar is nagelaten door Anna Paulowna aan te merken als beschermde verzameling”.

Naast het aanwijzingsbesluit is het dankzij de genereuze bijdragen van de Gemeente Den Haag, Mondriaan Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds en vele anderen donateurs mogelijk geworden de kapel aan de Obrechtstraat 9 te Den Haag met de historische collectie van Anna Paulowna in een verantwoorde staat van onderhoud te brengen. Hierdoor blijft een belangrijk Nederlands erfgoed behouden en beschikbaar voor de uitoefening van de Russisch-orthodoxe eredienst waarbij tevens de testamentaire bepaling van Koningin Anna Paulowna wordt nageleefd.