De Russische kerk in Den Haag

RUSSISCH-ORTHODOXE KERK van de Heilige Maria Magdalena te Den Haag – Inventaris van de Hofkapel van Koningin Anna Paulowna / / / Русская Православная Церковь святой Марии Магдалины в Гааге – Фондовая придворная капелла королевы Анны Павловны

Bisdom / Епархия

BISDOM DEN HAAG EN NEDERLAND van de Russisch-Orthodoxe Kerk van het Patriarchaat Moskou
Aartsbisschop Simon van Brussel en Belgie

Monseigneur Simon (burgerlijke naam Vladimir Nicolaevitch Ichounine) werd geboren op 7 december 1951 te Leningrad in een priestergezin. Na zijn middelbare school studeerde hij in deze stad aan het seminarie en aan de theologische academie, die hij beeindigde in 1979.

Op 17 januari 1975 werd hij monnik gewijd door metropoliet Nikodim (Rotov, + 1978) van Leningrad en Novgorod, met de naam Simon (ter ere van de apostel Simon-Petros). Op 19 januari 1975 werd hij hierodiaken gewijd in de kathedraal van de Heilige Drieeenheid van de H.Alexander Nevski Laura te Leningrad, en op 13 juni 1976 hieromonnik. Van 1975 tot 1978 was hij secretaris van metropoliet Nikodim.

Van 1978 tot 1981 was hij assistent van de inspecteur en leraar aan het seminarie en de theologische academie. In 1981-82 was hij monnik in het Nieuw-Valamo klooster in Finland. In 1981 bood hij zijn licentiaatsthesis over de Geschiedenis van de Russische kerk over het onderwerp “Zijne Eminentie Nikodim, metropoliet van Leningrad en Novgorod (leven en werk)”.

In 1982 werd hij door metropoliet Antony (Melnikov, + 1986) verheven tot archimandriet en benoemd tot rector van de kathedraal van de Verheffing van het Kruis te Petrozavodsk en deken van de kerken van het diocees Olonetz.

Door het besluit van Zijne Heiligheid patriarch Pimen van Moskou en de Heilige Synode van 23 maart 1987 werd archimandriet Simon benoemd tot bisschop van Brussel en Belgie. Op 10 april 1987, de vooravond van Lazaros-zaterdag, vond de benoeming tot bisschop plaats in de kerk van de H.Johannes de Theoloog van de theologiescholen van Leningrad. De wijding had plaats de volgende dag, 11 april 1987, door metropoliet Alexis (Ridiger) van Leningrad (de huidige patriarch Alexis II).

Sinds 30 augustus 1991 bestuurt Mgr Simon eveneens het bisdom Den Haag en Nederland. Op 20 februari 1994 werd hij verheven tot aartsbisschop.

Advertisements