De Russische kerk in Den Haag

RUSSISCH-ORTHODOXE KERK van de Heilige Maria Magdalena te Den Haag – Inventaris van de Hofkapel van Koningin Anna Paulowna / / / Русская Православная Церковь святой Марии Магдалины в Гааге – Фондовая придворная капелла королевы Анны Павловны

In de Media / В прессе

 Vrijdag 13 mei 2011, jaargang 5, nummer 209.

De voormalige hofkapel van koningin Anna Paulowna is weer in volle glorie te bewonderen. Met de vele schilderijen, liturgische gewaden, tapijten, processievaandels en iconen hebben bezoekers al snel ogen tekort. De restauratie van de kapel in de Russisch-orthodoxe kerk achter het Vredespaleis is deze week helemaal afgerond. Enkele tonnen waren ermee gemoeid om de collectie in ere te herstellen. Voorvechter en conservator, N.W. Conijn, was ook aanwezig tijdens de heropening. Archimandriet Nikon en vader Grigori zetten Conijn en de vele fondsen tijdens een speciale dankdienst in het zonnetje. Lees verder op pagina 10. Foto: Eveline van Egdom