De Russische kerk in Den Haag

RUSSISCH-ORTHODOXE KERK van de Heilige Maria Magdalena te Den Haag – Inventaris van de Hofkapel van Koningin Anna Paulowna / / / Русская Православная Церковь святой Марии Магдалины в Гааге – Фондовая придворная капелла королевы Анны Павловны

Maria Magdalena / Мария Магдалина

Apostel der Apostelen

De gedachtenis van de heilige Maria Magdalena is op 4 augustus. Op deze dag is ook het parochiefeest van onze kerk.

Maria Magdalena is een van de belangrijkste nieuwtestamentische figuren. Samen met andere vrouwen als Johanna en Susanna reist zij met Jezus mee. Zij is getuigen bij de kruisiging en de graflegging van Jezus. De meeste prominente plek neemt Maria Magdalena echter in bij de verrijzenisverhalen. Bij alle vier de evangelisten is zij één van de bij name genoemde vrouwen die als eerste de verrezen Christus zien. Vooral de versie in het Johannes-evangelie is door de eeuwen heen talloze malen opnieuw verteld en uitgebeeld. Maria treft bij het lege graf een onbekende man aan, die ze voor de tuinman aanziet. Pas als hij haar aanspreekt, herkent zij Jezus:
 

‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is’. Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ (16-18).

De opdracht om aan de leerlingen het Goede Nieuws te gaan brengen vind je terug bij alle evangelisten. Hiermee is Maria de eerste Verkondiger, de ‘Apostel der Apostelen’

In tegenstelling tot de Katholieke traditie ziet de Orthodoxe Kerk Maria Magdalena niet als “zondige vrouw” maar als een zorgzame liefdevolle dienares.